E: info@ikbenstyl.nl   |   T: 06 18192027

Styl heeft uitzonderlijke resultaten bereikt op basisscholen en middelbare scholen met uiteenlopende vraagstukken. Hieronder enkele resultaten.

Vraag

Docent groep zeven: ‘In mijn klas heerst een onveilige sfeer. Er wordt veel gepest, met name een van de jongens is hierbij vaak het mikpunt. Een andere jongen uit de groep pest juist veel. Hij heeft een duidelijke leidersrol en de rest van de klas doet precies wat hij vraagt. Dit loopt uiteen van meepesten tot spullen stelen uit de supermarkt. Zouden jullie je expertise kunnen inzetten om deze klas weer één groep te maken waarin iedereen zich veilig voelt?’

Aanpak

In deze groep zijn wij 3 dagdelen aan de slag gegaan met onze methode Vriend of Vijand, verspreid over een 2 maanden. Aan het einde van elk dagdeel bespraken wij alles na met de docent van deze groep. Ook gaven wij de docent handvatten, hoe de leerlingen het best ondersteund konden worden in alles wat de leerlingen geleerd hadden, middels oefeningen e.d. Later in het jaar volgde een ‘opfrisles’ en ook in het nieuwe schooljaar volgde een opfris-/afsluitles.

Resultaat

Na 3 maanden ging deze klas beter met elkaar om. De jongen die zich niet veilig voelde ging weer met plezier naar school. De ‘leider’ van de groep jongens leerde zijn ‘leiderschapstalent’ positief in te zetten. Hij was zeer leergierig. De sfeer was zichtbaar veranderd en de docent had het gevoel een betere grip op de groepssfeer te hebben en stond met meer plezier voor de klas.

Bij de opfrisles in het nieuwe schooljaar kwamen we binnen en zagen we de jongen die voorheen gepest werd, zitten naast de jongen die de leidersrol altijd aannam. Zij waren goede vrienden geworden.

Er was een positieve sfeer in de klas. Problemen werden makkelijker uitgepraat en opgelost.

 

Vraag

Aan ons werd gevraagd om alle tweede klassen van een middelbare school (vmbo tot vwo) media training te geven. En hier een goede mix van theorie en praktijk van te maken.

Aanpak

Wij hebben een projectweek georganiseerd. Waarbij alle groepen in één week vier theorie lessen kregen, uiteenlopend van social media, mediageschiedenis, manipulatie en reclame. Daarnaast ging elke groep 3 lesuren aan de slag met het schrijven van een eigen storyboard en het maken van een eigen reclamefilm in enkele kleinere groepjes per klas met door ons meegebrachte camera’s.

Het project is afgesloten met het laten zien van de door ons gemonteerde reclamefilmpjes aan alle tweede klassen en het uitreiken van de originaliteitsprijs aan het winnende filmpje.

Resultaat

De leerlingen waren na dit project ‘media wijs’: Zij wisten wat je wel en niet online zet, leerden over hoe media kan manipuleren en leerden hoe reclamefilmpjes in elkaar steken en welk effect dat op jou heeft. Daarbovenop hebben ze ontzettend veel lol gehad.