Wie is Styl?

E: info@ikbenstyl.nl   |   T: 06 18192027

Wie is Styl

 

Styl is een team jonge docenten met hart voor jongeren. Onder het motto “Jongeren sterker en bewuster maken” biedt Styl interactieve lessen aan waarin jongeren worden bekrachtigt in wie zij zijn en waarin ze bewust worden gemaakt van de keuzes die zij maken en de gevolgen daarvan.

Start

Gedreven door een passie voor het welzijn van jongeren, ontstond in 2006 bij Mieke van Velzen het idee van Styl. Om haar heen zag ze dat de jongerencultuur aan het veranderen was: ‘Jongeren worden steeds meer beïnvloed door de media en elkaar. Ze maken op steeds jongere leeftijd al levensbepalende keuzes. Over seksualiteit, studie, drank- en drugsgebruik, vriendschap, internet enz., met alle gevolgen van dien.’ Mieke merkte op dat coaching en hulp hierbij vanuit school onmisbaar is, maar dat dit vaak ontbreekt omdat ‘het aanmoedigen van een positieve levensstijl’ geen schoolvak is. Mieke verdiepte zich in de stof, riep de expertise van anderen in en ontwikkelde een interactief lesprogramma.

In 2008 ging Styl officieel van start. De jaren hierop heeft Styl veel ervaring opgebouwd. Op scholen: in de bovenbouw van het basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs, van vmbo-onderwijs tot vwo-onderwijs. En ook buiten de schoolsetting wordt Styl ingezet, zoals tijdens een kamp of in buurthuizen.

Wat

Styl biedt lessen aan over alles wat jongeren echt bezig houdt: zichzelf, anderen, media, keuzes, dromen, vriendschap, seksualiteit etc. Styl heeft deze thema’s gekaderd in verschillende lespakketten. De lessen promoten een positieve levensstijl, in plaats van de negatieve af te wijzen. Doel van de lessen is een nieuwe kijk te bieden op de verschillende onderwerpen en de jongeren te simuleren bewust keuzes te maken die bepalen wie zij straks zullen zijn.

Onderscheidend

Styl biedt jongeren geen standaard voorlichting aan, maar inspirerende en interactieve lessen.

Styl is niet op één thema gericht maar gaat in op alle thema’s die centraal staan in het leven van jongeren. De thema’s zijn los van elkaar te bestellen als lespakket, maar kunnen ook als totaalpakket worden besproken.

De docenten van Styl maken een verschil. Ze gaan met jongeren in gesprek, op hun niveau, en in hun taal. Ze zijn een voorbeeld, ze inspireren. Bovendien is de meerwaarde van een gastdocent dat gevoelige onderwerpen makkelijk aangesneden worden en persoonlijke ervaringen gedeeld worden. Hierdoor wordt er snel een open en veilig leerklimaat gecreëerd. De ervaring leert dat Styl veel losmaakt bij jongeren, ze worden aan het denken gezet. De huidige docent kan hier de rest van het jaar op voortborduren.